AUDYTY GDPR

Czym jest GDPR:

Jest to regulacja prawna dotycząca ochrony danych osobowych, która będzie obowiązywać formalnie wszystkie podmioty przetwarzające, przechowujące oraz przesyłające informacje uznane za spełniające kryteria danych osobowych wg przepisów wchodzących w życie od dnia 25 maja 2018r. Oznacza to w praktyce, że czasu na dostosowanie się do nowych przepisów zostało bardzo niewiele.

Warto wspomnieć, że GDPR mając charakter regulacji, w odróżnieniu od Dyrektyw Unijnych mówi o tym, iż kraje członkowskie EU nie muszą tworzyć własnego prawa w tym obszarze; aczkolwiek członkowie Europejskiego Obszaru Gospodarczego będą zobligowani do jednolitego dostosowania swoich lokalnych regulacji celem wypełniania postanowień i wymagań prezentowanych przez GDPR.

Kary przewidywane za brak dostosowania się do nowych przepisów będą bardzo dotkliwe. Istnieje prawdopodobieństwo, że wiele firm, które nie zdążą z dostosowaniem swych zasobów do wymogów GDPR może być zagrożonych bankructwem.

W naszej ofercie znajduje się pełen wachlarz usług związanych z ustawowym wymogiem, jakie nakłada regulacja prawna w skrócie zwana GDPR. Oferujemy także profesjonalne doradztwo w tym zakresie.

W ramach powyższych usług proponujemy Państwu wykonanie:
  • zleconych audytów pod kątem GDPR,
  • projektów infrastruktury teleinformatycznej, która będzie zgodna z wymogami GDPR.

W wyniku przeprowadzonych działań jesteśmy w stanie rozwiązać wskazane problemy z dostosowaniem się do przepisów GDPR w oparciu o dostawy:
  • sprzętowych rozwiązań wraz z ich konfiguracją zgodną z wymogami GDPR,
  • oprogramowania wraz z odpowiednią konfiguracją, która będzie niezbędna do spełnienia wymagań GDPR.