Audyty GDPR

Czym jest GDPR:

Jest to regulacja prawna dotycząca ochrony danych osobowych, która będzie obowiązywać formalnie wszystkie podmioty przetwarzające, przechowujące oraz przesyłające informacje uznane za spełniające kryteria danych osobowych wg przepisów wchodzących w życie od dnia 25 maja 2018r. Oznacza to w praktyce, że czasu na dostosowanie się do nowych przepisów zostało bardzo niewiele.

Kary przewidywane za brak dostosowania się do nowych przepisów będą bardzo dotkliwe. Istnieje prawdopodobieństwo, że wiele firm, które nie zdążą z dostosowaniem swych zasobów do wymogów GDPR może być zagrożonych bankructwem.

Więcej znajdziesz na naszej stałej podstronie poświęconej zagadnieniu – szukaj w menu głównym: AUDYTY GDPR